Min Installatietechniek - Aambeeld 13 - 1671NT Medemblik  

Web-design TBMVISUALS Bussum

[ Gebruiksvoorwaarden ]    [ Sitemap ]     [ Links ]

Uw Verwarmings Specialist !


7 dagen 24 uur bereikbaar

BEL: 0227-542868

Gambia Speelt Mee

Gebruiksvoorwaarden


Aansprakelijkheid

MIN Installatie Techniek vind kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website. Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garande-ren. MIN Installatie Techniek aanvaardt geen aan-sprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauw-keurige of onvolledige informatie op deze website, voor schade door storingen of anderszins. MIN Installatie Techniek behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen. De inhoud van deze website mag worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de auteur.


Links

Op deze website zijn links opgenomen. MIN Instal-

latie Techniek is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwe-zen. Linken naar de website van MIN Installatie Techniek is toegestaan op voorwaarde dat dit haar goede naam niet aantast.


E-mail

Min Installatie Techniek geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aan-sprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.


Gebruik van tips en materiaal

Suggesties, ideeën en materialen die u ons toe-stuurt ten behoeve van deze website, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming wor-den gereproduceerd /anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden.


Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, laat het ons weten.

Ook als u onjuistheden aantreft op de website of informatie mist, horen wij dit graag van u.